Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

Vereniging Prinsenpoort te Dordrecht

 

Wat wil de vereniging?
In de ruimste zin verbetering van het leefklimaat voor het gebied Prinsenstraat, Slikveld, Suikerstraat, Bomkade, Korte Kalkhaven, Kalkstraat en Kleine Kalkstraat, Buiten Kalkhaven, Binnen Kalkhaven en Keizershof. De vereniging telt op dit moment meer dan 50 leden.
Meer informatie over de vereniging >


recente berichten:

Havendossier mei 2015

Onze huidige actie is, op verzoek van onze leden, gericht op de ongebreidelde groei van industriële activiteiten rondom de Kalkhaven. Er wordt gewerkt zonder vergunning. Onze woon- en leefklimaat staat door deze werkzaamheden sterk onder druk. Wij vragen de Gemeente Dordrecht en de daar aan verbonden diensten te handhaven!

Downloads havendossier:

  1. Brief aan de Gemeente (PDF) >
  2. Brochure "De haven" (PDF) >
  3. Artikel AD 16 mei 2015 (PNG) >

Video RTV Dordrecht:


 

GroenLinks Drechtsteden organiseert:

Luchtalarm: in actie voor een schone lucht en gezonde longen!

'Clean graffiti' vraagt aandacht voor schone lucht in de Prinsenstraat, Dordrecht
Zaterdagavond (tussen 19 en 21 uur) wordt er zogenaamde ‘clean graffiti’ geplaatst in de Prinsenstraat. Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks voor de Europese verkiezingen, zal aanstaande zondag 11 mei tussen 15:00 en 17:00 uur aanwezig zijn in Dordrecht.

Hij gaat langs drie plekken in Dordrecht die van ‘Clean graffiti’ zijn voorzien. De planning is hij zondag rond 15:15 à 15:20 uur bij de Prinsenstraat zal zijn. Er worden meerdere plaatsen in Dordrecht voorzien van 'Clean graffity'.

Download het persbericht (PDF)

 

 

clean graffity


Goed wonen doe je samen

Terugtredende overheid en “onze buurt”!
We kunnen er niet van wegkijken. De samenleving verandert onder druk van bezuinigingen en de leeftijdsopbouw van de bevolking. De staat als leverancier van zorg, de staat als diegene die naar ons omkijkt als we in de misère terecht komen, zal zijn rol veranderen. Er is geen geld voor (zie ontwikkelingen van de AWBZ en de verschuiving naar de WMO en de gemeenten). Maar ook ontbreekt het straks aan voldoende handen die kunnen ondersteunen. In eerste instantie zal de druk op familie toenemen. Vaak is de familie echter ver weg of afwezig. Dan is het beter een goede buur te hebben dan een verre vriend.

Lees verder >


Dordrecht knoeit met het erfgoed!

Dordrecht de oudste stad van Holland knoeit met zijn erfgoed. Het oude monumentale centrum van Dordt is gebouwd op veen. Dat betekent trilling-gevoelig en niet gemaakt voor stromen auto’s, bussen en vrachtwagens. De monumentale panden scheuren. Het gemeente bestuur wil de toegang voor auto’s onder het mom van “gastvrijheid” en economische vitaliteit makkelijker maken.

“Kom kijken naar onze mooie stad en neem je auto mee dan kun je wat je bewondert in elkaar rijden!”. Wat een kortzichtige kronkel. Zulk bestuur is deze oude stad niet waard!!

Joost van Lee Voorzitter bewonersvereniging Prinsenpoort


ANNO 2013 WAAIT IN DE STRATEN VAN DORDT HET GEVOEL IN DE STEEK TE ZIJN GELATEN (bron: Volkskrant 15 september 2013)

Opinie van Martin Sommer, politiek commentator voor de Volkskrant over Dordrecht

"Wethouders schieten zich liever voor de kop dan toegeven dat het niet goed gaat " >


VREES VOOR EXTRA VERKEER (bron: AD 23 juli 2013)

Bewoners Prinsenstraat tegen openen pollers. Het openstellen van straten met pollers stuit bij bewoners van de Prinsenstraat op verzet. “Het is heel onverstandig wat er nu
gebeurt.” Ook andere bewonersgroepen hebben zorgen over de Dordtse verkeersplannen.

Zie artikel over trillingsschade >


Fijnstofmeting Prinsenpoort

(juli 2013)

Recent is er door het Longfonds in samenwerking met de universiteit Leiden een landelijke meting luchtkwaliteit verricht. Iedereen met een iPhone kon hier aan deelnemen. Ook de Prinsenpoort heeft deelgenomen aan de meting. Zie voor meetresultaten en andere informatie www.iSpex.nl


STADSDEBAT VERKEERSPLAN CENTRUM DORDRECHT

(bron: Gemeente Dordrecht - februari 2013)

Het college van Burgemeester en Wethouders organiseert op woensdagavond 20 februari 2013 een Stadsdebat over het Verkeersplan Centrum. Het doel van het Stadsdebat is te komen tot een Verkeersplan voor het centrum van Dordrecht.   

Wij nodigen u van harte uit om op 20 februari deel te nemen aan het Stadsdebat. Het Stadsdebat begint om 20.00 uur in het Stadhuis, Raadzaal Stadhuisplein 1 Dordrecht. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom. Deelname is gratis, het aantal plaatsen is beperkt. 

U kunt zich aanmelden voor deelname aan het Stadsdebat via e-mailadres:

verkeersstructuurplan.centrum@dordrecht.nl
Voor meer informatie over het Stadsdebat, de officiële Uitnodiging of het Verkeersplan Centrum kijk op: www.dordrecht.nl/verkeersplancentrum

Kom ook en praat mee!


BEWONERS ONTVANGEN KAART MET NUMMERS MELDING OVERLAST

(bron: Buurtvereniging De Prinsenpoort - februari 2013)

Beste buurtbewoners  in het gebied van buurtvereniging De Prinsenpoort,

De afgelopen jaren zijn wij in onze contacten met overheidsinstanties en horecagelegenheden in ons woongebied zeer actief geweest om de rust en veiligheid in onze woonomgeving steeds weer onder de aandacht te brengen en hierover afspraken te maken.

Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Het melden van overlast blijkt daarbij altijd weer van groot belang.

Daarom bieden wij u bij deze brief een kaart aan met daarop namen en telefoonnummers van instanties waar overlast gemeld kan worden.

Zo heeft u alle relevante informatie bij de hand en kunt u snel in actie komen als u overlast ondervindt.

Wij vragen u ons te helpen en de overlast te melden bij de betreffende instanties.

U kunt ons hierover ook inlichten op e-mailadres:

actie@prinsenpoort-dordrecht.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


REACTIE PRINSENPOORT IN DE AANLOOP NAAR HET POLLERDEBAT

(bron: RTV Rijnmond - 17 januari 2012)

 

BIJEENKOMST GEMEENTE VOOR BEWONERS PRINSENSTRAAT / WIJNSTRAAT

(bron: Brief Gemeente Dordrecht - 22 december 2011)

Bewoners en ondernemers van de Prinsenstraat en Wijnstraat zijn door de gemeente uitgenodigd voor een informatie avond om samen met de wethouders J. Mos (verkeer en vervoer) en P.H. Sleeking (binnenstad) terug te blikken op de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd om de trillingshinder in de Wijnstraat en Prinsenstraat te beperken en om te reageren op de verzoeken van de bewonersverenigingen om de overlast van trillingshinder nog meer te beperken.

Naast vertegenwoordigers van de afdeling Toezicht, Verkeer en de sector Stadsbeheer zijn op deze avond ook vertegenwoordigers van Arriva en de Politie Zuid-Holland Zuid aanwezig.

 

panden aan prinsenstraat lijden onder 'hardrijders'

(bron: AD De Dordtenaar - 30 mei 2011)

BEWONERS BELONEN CHAUFFEURS DIE ZICH AAN DE REGELS HOUDEN

De bewoners van de Prinsenstraat zijn het zat. Zware vrachtwagens en bussen rijden er voortdurend harder dan de toegestane 15 km per uur. Een ludieke actie bij de bushalte Leuvebrug van lijn 10 bracht het probleem zaterdag onder de aandacht.

Klik hier voor het volledige artikel>

 

 

 

VOORSTEL ENTREE BORD DOOR

PRINSENPOORT.

GEMEENTE WIL ER NIET AAN...

SCHADE AAN ONZE PANDEN WORDT NOG

STEEDS NIET SERIEUS GENOMEN!!!!!!

 

KLIK OP DE ONDERWERPEN VOOR MEER INFORMATIE!

 

VARA's ombudsman toont aan dat de gemeente dordrecht het vrachtwagenverbod in de damstraat niet handhaaft

(bron: RTV Dordrecht en VARA Ombudsman uitzending 29 oktober 2010) Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Reportage begint op 15 minuten!

 

 

REACTIE  OP ONTWERP ACTIEPLAN GELUID

(Zienswijze vereniging 17 februari 2010)

Het bestuur van de vereniging heeft aan het college van burgemeester en wethouders een zienswijze gestuurd over het ontwerp Actieplan Geluid. Hierin zijn verschillende bezwaren en opmerkingen aangegeven en is een aantal vragen gesteld over het ontwerp Actieplan dat de gemeente heeft opgesteld rondom het onderwerp verkeerslawaai.

Zie ontwerp Actieplan Geluid van de gemeente >

Zie zienswijze vereniging op ontwerp Actieplan Geluid >

 

REACTIE  OP ONTWERP BESTEMMINGSPLAN HISTORISCHE BINNENSTAD

(Zienswijze vereniging 27 januari 2010)

Het bestuur van de vereniging heeft aan het college van burgemeester en wethouders een zienswijze gestuurd over het ontwerpbestemmingsplan Historische Binnenstad. In de reactie zijn opmerkingen en bezwaren opgenomen t.a.v. vele onderwerpen die in het plan worden besproken, zoals de luchtkwaliteit, geluid, horeca/coffeeshop, bestemming Kalkhaven, verkeer/vervoer/parkeren, etc.

Zie zienswijze vereniging op ontwerpbestemmingsplan >

 

AANVRAAG GELUIDISOLATIE


In 1994 zijn de woningen aan de Prinsenstraat in Dordrecht in aanmerking gekomen voor gevelisolatie in het kader van de Wet geluidhinder. Bij de meeste woningen zijn geluidswerende voor­zieningen aan de voorgevel aangebracht. Wellicht heeft de toenmalige eigenaar van uw woning destijds niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een lid van de buurtvereniging tipte ons over de mogelijkheid om alsnog een dergelijke aanvraag voor geluidsisolerende maatregelen bij  de gemeente Dordrecht in te dienen.
Of u hiervoor in aanmerking komt, zal worden beoordeeld nadat u een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw Linda Treffers van de gemeente Dordrecht. Bijgevoegd is een voorbeeldbrief hoe u het verzoek tot het aanbrengen van gevelisolatiemaatregelen bij de gemeente kunt aanvragen.
Download aanvraagvoorbeeld (ms word) >

 

BINNENSTADSERVICE, GOED INITIATIEF!


Dinsdag 17 maart 2009 ging binnenstadservice.nl van start. Het is bedoeld om de transportbewegingen in de binnenstad van Den Bosch te reduceren tot een minimum.

 

Agenda:

Ledenvergadering 2017

Datum: 28 juni 2017
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Café Restaurant Merz
Kort Kalkhaven 3, Dordrecht


Buurtfeest 2017!

Op 23 september 2017 is het weer feest. We zijn dan te gast bij Piet en Jacky aan de Bomkade 11 (ingang aan de Korte Kalkhaven!). Details volgen nog!


BUURTFEEST 2016:

Zie hier de foto's >


BUURTFEEST 2015:

Zie hier de foto's >PANDEN/STRATEN KRIJGEN HET DAGELIJKS NOG ALTIJD ZEER
ZWAAR TE VERDUREN!

Zie voor meer foto's zwaar verkeer>

 

MELDEN KLACHTEN OVER ZWAAR VERKEER (LENGTE/SNELHEID) VIA:

* Meldkamer Toezicht: 078 6398560

Indien klachten over wagens Netwerk dan graag via contact op deze website. Wij geven dan de klachten door aan een centraal contactpersoon bij Netwerk.

Bij melding graag zoveel mogelijk gegevens doorgeven: voertuig nummer of kenteken, de datum en tijdstip.

 

 
 
BUURTVERENIGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion