Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

Goed wonen doe je samen!!

Dordrecht, 2 april 2014

Terugtredende overheid en “onze buurt”!

We kunnen er niet van wegkijken. De samenleving verandert onder druk van bezuinigingen en de leeftijdsopbouw van de bevolking. De staat als leverancier van zorg, de staat als diegene die naar ons omkijkt als we in de misère terecht komen, zal zijn rol veranderen. Er is geen geld voor (zie ontwikkelingen van de AWBZ en de verschuiving naar de WMO en de gemeenten). Maar ook ontbreekt het straks aan voldoende handen die kunnen ondersteunen. In eerste instantie zal de druk op familie toenemen. Vaak is de familie echter ver weg of afwezig. Dan is het beter een goede buur te hebben dan een verre vriend.

Hulpdiensten

De Prinsenpoort overweegt aan het lidmaatschap van haar vereniging een hulpdienst te verbinden waaraan verschillende sociale functies kunnen worden opgehangen. Niet ter vervanging van uw eigen “mantelzorg” maar ter ondersteuning daarvan. We willen nieuwe inhoud geven aan het begrip ‘samenleven’.

De vraag is: “Willen we als buren naar elkaar omzien?”.

Dat begint niet met het delen van ‘ellende’ dat begint met contact en aandacht voor elkaar. Zorgen dat de afstand tussen elkaar kleiner wordt.

Deze hulpdienst, of beter deze “Poortwachter”, is een aanspreekbare buurtbewoner die als sociaal middelpunt van de wijk kan dienen. Zoals het oude winkeltje in de wijk vroeger ook een middelpunt was voor het laatste nieuws maar ook voor het omzien naar elkaar in tijden van nood, ziekte of ander ongemak.

Het “nieuwe delen”

Het “nieuwe delen” is ook in de wereld van de apps terug te vinden. Er zijn apps waar je verbonden wordt met je buren om bijvoorbeeld gereedschap te lenen of een app die het mogelijk maakt bij elkaar een maaltijd te kopen voor € 2,50 onder het mom “Als je dan toch kookt!”.

De functie van de Poortwachter kunnen we met elkaar “aankleden”. Zo werd er geopperd dat dit de plek zou kunnen zijn om je internetaankopen te laten afleveren, of je kinderen van school te laten halen als je klem zit in het verkeer.

De functie van de buurtvereniging

De buurtvereniging Prinsenpoort heeft geen functie als we niet vanuit een gezamenlijkheid de kwaliteit van onze eigen directe leefomgeving willen verbeteren. Het lijkt erop dat de grote vervreemding van elkaar als buren, noodgedwongen, voorbij is. We hebben elkaar in toenemende mate nodig. Dit besef is groeiende. De Prinsenpoortleden zijn met elkaar in gesprek over de invulling van de Poortwachtersfunctie onder het motto “Goed wonen doe je samen”!!

Ik nodig een ieder uit aan dit gesprek bij te dragen. Bij voldoende draagvlak gaan we een volgende stap zetten.

Buurt aan tafel:
Elke laatste zaterdag van de maand treffen buren elkaar daar om 09.30 uur bij Nobel's brood. Locatie: Grotekerksbuurt 53
. (in April is het de een na laatste zaterdag i.v.m de Koningsdag; geen 26 april maar 19 april 2014).

thuisafgehaald

Thuisafgehaald maakt het mogelijk om je kookkunsten te delen met mensen bij jou in de buurt.


PEERBY

Leen spullen van mensen in je buurt:

 
 
BUURTVERENIGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion