Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

Scheepvaart en water

 

REACTIE GEMEENTE EN WATERSCHAP T.A.V. REACTIE BESTUUR PRINSENPOORT OP WATERPLAN

(brief Gemeente Dordrecht - 5 januari 2010)

Zie reactie gemeente en waterschap >

 

SCHONERE LUCHT DOOR WALSTROOM

(bron Dordt Centraal – vrijdag 27 maart 2009)

Aangemeerde binnenvaart- en riviercruiseschepen hebben een belangrijk aandeel in de luchtvervuiling rond de rivieren in de Drechtsteden. Daarnaast zorgen de dieselgeneratoren van de schepen regelmatig voor klachten over geluidsoverlast. Met de aanleg van walstroomvoorzieningen op zo’n dertig locaties in Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht worden beide problemen gezamenlijk aangepakt.

“Luchtvervuiling is vaak niet merkbaar, maar wel meetbaar”, zegt Marla Beringer, die namens de Drechtsteden het project leidt. “Er zijn op de lange termijn gevolgen voor de gezondheid. Uit milieuonderzoek (Regionaal Programma Luchtkwaliteit 2006-2010 Drechtsteden, red.) blijkt dat een investering in walstroom heel zinvol is”. Het is de bedoeling dat schippers volgend jaar al kunnen inpluggen op de nieuwe stroomvoorziening. Dat geldt ook voor de oudere schepen die nog gebruik maken van  220 volt, in plaats van het nu gangbare 380 volt.

Wenslocaties
Het project bevindt zich nu nog in de ontwerpfase. Beringer:  “We hebben 33 zogenaamde wenslocaties aangewezen. Deze zijn echter nog niet helemaal zeker. De betaalbaarheid moet nog verder onderzocht worden. We zijn nu in overleg met de netwerkbeheerder die voor de aansluitingen van de kasten op het stroomnet moet zorgen”. In Dordrecht gaat het om dertien voorgenomen locaties, onder meer rond de Kalkhaven, een locatie waar bewoners regelmatig overlast ervaren. De Europese Commissie heeft 1, 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de walstroomvoorzieningen. Daarnaast dragen zowel de provincie als de Drechtsteden ieder een paar ton, het exacte bedrag is nog niet bekend, bij aan het project.

Draagvlak
Schippers halen geen financieel voordeel uit de nieuwe energievoorziening.  “We streven naar gelijkblijvende kosten voor de schippers”, weet Beringer.  “Het is ook zo dat steeds meer schippers zich ervan bewust zijn dat ze op deze manier hun steentje kunnen bijdragen aan minder uitstoot van CO2. Het draagvlak wordt steeds groter”. Onderzocht wordt nog hoe de schippers de stroom moeten gaan betalen. Het gebruik van creditcards is mogelijk, maar betalen met een mobiele telefoon is ook denkbaar. Belangrijk is daarbij dat ook buitenlandse schippers stroom van de wal kunnen afnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BUURTVERENIGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion