Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

MONUMENT SCHEURT KAPOT, GEVELS TRILLEN LOS VAN ZIJMUREN

Prinsenstraat vreest ontheffingen na weren van zwaar verkeer
(bron: Algemeen Dagblad – 14 januari 2009)

Het pand Prinsenstraat 12 van antiekhandel Roodenburg en Keus in Dordrecht heeft ernstig te lijden onder de trillingen van het zwaar verkeer dat door de straat raast. Het Rijksmonument uit 1771, dat een paar jaar terug werd opgenomen in een boek met de honderd mooiste monumenten van Nederland, vertoont steeds meer scheuren.

“Zeven jaar geleden hebben we de muren opnieuw laten stucen en was alles puntgaaf. Nu zie je overal scheuren in de gangen. Die schade is pas de laatste jaren ontstaan,” vertelt mede-eigenaar K. Roodenburg. Het bewonerscomité Prinsenpoort heeft de gemeente een brandbrief gestuurd over de schade door trillingen en de toegenomen verkeersoverlast in de straat.

Sinds de binnenstad is afgesloten met pollers zien zij steeds meer verkeer door de straat rijden, zeker nadat de Kuipershaven langs deze kant van de binnenstad weer bereikbaar is. De gemeente meet dat ondanks eerdere beloften niet meer. Ook wordt de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur niet gehandhaafd.

Behalve gevaarlijke toestanden en files met ronkende auto’s levert het zwaar verkeer trillingshinder op, dat volgens de bewoners schade aan de huizen veroorzaakt. Dat zwaar verkeer bevoorraadt de de horeca, bestaat ui bussen of vuilniswagens, is afkomstig van bouwverkeer of bedrijven zoals Dolderman en het bunkerstation aan de Buitenwalevest. Volgens het comité is bij tenminste twee huizen de voorgevel losgekomen van de zijmuren.

Vreemd genoeg concludeerde de gemeente Dordrecht onlangs naar aanleiding van een trillingsonderzoek in de Wijnstraat, Grotekerksbuurt en Prinsenstraat van ingenieursbureau Fugro dat de bewoners van de Prinsenstraat weliswaar last hebben van trillingshinder, maar dat er geen gevaar bestaat voor schade aan de panden.
“Dat vond ik nogal een boude uitspraak,” stelt Roodenburg. “Tijdens het onderzoek zijn ze hier met zware auto’s door de straat gereden. Toen vertelde de mand van Fugro dat ons pand zelfs in twee richtingen trilde, wat niet vaak voorkomt. Daar hebben we niets van teruggezien in het rapport.”

Het trillingsonderzoek werd vooral uitgevoerd vanwege de schade in de Wijnstraat. Daar laat de gemeente een glad wegdek aanleggen. In de Grotekerksbuurt en de Prinsenstraat is dat al gebeurd. Een verlaging van de maximumsnelheid naar 15 kilometer per uur zou de trillingen in theorie beperken, maar is in de praktijk niet te handhaven. Volgens de bewoners zou de politie gewoon bonnen moeten uitschrijven.
Een andere oplossing is het aanbrengen van een tempexscherm tussen weg en huizen, dat de klappen opvangt. Dat is volgens de gemeente duur en kan de stabiliteit van de huizen in gevaar brengen, maar volgens de Prinsenstraat is deze oplossing niet goed onderzocht.

De gemeente ziet meer in een gewichts- en lengtebeperking voor verkeer in de historische binnenstad. Als er wagen van maximaal zeven ton rijden, scheelt dat enorm. Afgelopen dinsdag besloot de gemeenteraad daartoe. Er moet nog wel worden onderzocht voor welke gebieden de beperkingen gaat gelden.

De Prinsenstraat is er niet gerust op. De bewoners denken dat de bedrijven in het havengebied bezwaren zullen maken of een ontheffing krijgen, zodat er in de praktijk weinig verandert. Volgens hen moet er een technische oplossing komen en moeten grote bedrijven worden uitgeplaatst, anders zullen de panden verdere schade oplossen en zullen de eigenaren verhuizen. “Zo help je nog eens hogere inkomens de stad uit.”

 

 
 
BEWONERSVERENINGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion