Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

Bestuursleden vereniging:

 

Voorzitter

  • Joost van Lee: 078 639 07 62

Penningmeester

  • Jacky Bos: 06 51366101
  • info@dekorenbeursdordrecht.nl

Algemene bestuursleden

  • Cristian Vorstius Kruijff: 078 613 67 44

Joost van Lee

joost_van_leeWij wonen met ons gezin sedert 1985 in de Prinsenstraat. Destijds bracht werk mij naar deze prachtige stad. Onze kinderen werden er geboren. Het werk is inmiddels weer van plek veranderd maar we zijn met onze wortels in deze veenbodem verankerd geraakt en hier blijven wonen. Hier in de Prinsenstraat waar het huis met ons meegegroeid is. Dordrecht is een stad naar ons hart.

 

Het is ook een kwetsbare stad die het moderne leven soms slecht verteert. Hiervoor voel ik me samen met anderen verantwoordelijk.

Ik ben als voorzitter van de Prinsenpoort reeds actief geweest bij de eerste fase van de ontwikkeling van het verkeersplan binnenstad. Destijds is het ons gelukt om, naast de Prinsenpoort, alle buurtcommissies van de binnenstad te verenigen in het Leprozenoverleg. Ook dit overleg heb ik voor mogen zitten. Voor de gemeente waren wij een belangrijke en niet te passeren gesprekspartner. We weten niet half hoeveel kwaliteit we als bewoners van de binnenstad met elkaar kunnen neerzetten. Met name de Prinsenpoort was daarin indrukwekkend aanwezig.

Onze kracht is dat we vooruitkijken naar de toekomst van deze prachtige stad. In die toekomst zijn vele belangen te verenigen. Belangen die vandaag tegen elkaar te hoop lopen. Als voorzitter van de Prinsenpoort kan ik u zeggen dat het onze intentie is vooral eerst naar u te luisteren. Ik wens dat de Prinsenpoort ook uw belangen mag vertegenwoordigen.

Cristian Vorstius Kruijff

Cristian Vorstius kruijffEen voorspoedige ontwikkeling van de binnenstad als die van Dordrecht in zijn geheel kan uitsluitend tot stand komen indien bestuurders bereid zijn om écht durven te kiezen voor duurzame oplossingen.

Dus niet beslissen op basis van politieke haalbaarheid of winst op de korte termijn. Niet louter kiezen voor één bepaalde groep van belanghebbenden.

Maar durf om de dialoog aan te gaan met alle belanghebbende groepen en partijen aan te gaan.

Jacky Bos

Jacky BosAls geboren Dordtenaren zijn Piet en ik in 2007 weer in de binnenstad gaan wonen en wel op de Bomkade in de Korenbeurs. Sinds voorjaar 2016 ben ik penningmeester/ledenadministrateur van buurtvereniging Prinsenpoort.

Het is belangrijk om de onderlinge contacten in de buurt te activeren en te onderhouden, zodat je in geval van nood elkaar weet te vinden. De ontwikkeling van de waterstand in dit deels buitendijks gebied wordt scherp in de gaten gehouden.

Elkaar kennen en herkennen geeft zeker een veiliger gevoel aan de bewoners van onze buurt .

 

 

 

 

 

BEDANKT LOUK EN MARTIN!

We nemen na 15 jaar afscheid van Martin Hogeboom en Louk Straver als bestuursleden.

Veel respect voor hun onzelfzuchtige inzet om het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Niet alleen voor in de leefomgeving van de prinsenstraat maar ook voor de rest van de historische binnenstad van Dordrecht!

Meer over Louk & Martin>

 
 
BUURTVERENIGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion