Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

Lidmaatschap Vereniging Prinsenpoort


Download formulier voor lidmaatschap >

Wat wil de Vereniging Prinsenpoort?

In de ruimste zin verbetering van het leefklimaat voor het gebied Prinsenstraat, Slikveld, Suikerstraat, Bomkade, Korte Kalkhaven, Kalstraat en Kleine Kalkstraat, Buiten Kalkhaven, Binnen kalkhaven en Keizershof.

Wat zijn de doelen voor de komende tijd?

  1. Het bevorderen dat de gemeente  maatregelen neemt tegen zwaar verkeer dat schade toebrengt aan panden  (bijvoorbeeld door invoering lengtebeperking vrachtverkeer)
  2. Het bevorderen dat de gemeente en de Milieudienst Zuid-Holland Zuid maatregelen nemen  om geluidshinder en luchtverontreiniging door binnenvaartschepen in  de Kalkhaven en aan de Bomkade en de omliggende scheepsreparatiebedrijven tegen te gaan (bijvoorbeeld verplicht gebruik te maken van walstroomvoorziening en aanscherping van de milieuvergunningen)
  3. Het bevorderen dat burgemeester, politie en justitie handhavend op treden met
    betrekking tot het hard rijdend verkeer door de straat en meer te doen aan parkeeroverlast in de omgeving
  4. Het vergroten van de samenhorigheid en veiligheid in de buurt (tenminste één feest en één vergadering per jaar)
  5. Openen van communicatiekanalen tussen de bewoners onderling en de
    Vereniging (website Prinsenpoort-Dordrecht.nl)

Wie kan er lid worden van de Prinsenpoort?

Voorlopig richten wij ons op de bewoners van het gebied:
Prinsenstraat, Slikveld, Suikerstraat, Bomkade, Korte Kalkhaven, Kalstraat en Kleine Kalkstraat, Buiten Kalkhaven, Binnen kalkhaven en Keizershof.

 Qua financiële ondersteuning staan we uiteraard ook open voor mensen en bedrijven die hier niet gevestigd zijn en de vereniging een warm hart toedragen.

Wat kost het lidmaatschap van Prinsenpoort?

De inschrijfkosten bedragen per huishouden 10 euro en het jaarlijkse lidmaatschap is voorlopig bepaald op 15 euro. U kunt het bedrag van 25 euro overmaken op rekeningnummer 8251306 t.n.v Buurtvereniging de Prinsenpoort. Het lidmaatschap geldt in beginsel voor één huishouden, maar u kunt zich ook als persoonlijk lid opgeven.

Heeft u vragen over de betaling van het lidmaatschapsgeld, dan kunt u dit kenbaar maken aan de penningmeester via ons algemeen mailadres: actie@prinsenpoort-dordrecht.nl

Hoe kunt u lid wilt worden?  

Download formulier voor lidmaatschap >
Graag deze ingevuld en ondertekend terugsturen naar:

Prinsenpoort
Afdeling ledenadministratie:
t.a.v. Jacky Bos / Prinsennpoort
Bomkade 11
3311 JD Dordrecht

Na ontvangst sturen wij u een bevestiging.
We heten u van harte welkom als lid van onze Vereniging Prinsenpoort!

 

 

 

 

 
 
BUURTVERENIGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion