Bewonersvereniging Prinsenpoort Dordrecht Prinsenpoort Dordrecht: zicht op dordrecht
 

Wat wil de vereniging Prinsenpoort?

In de ruimste zin verbetering van het leefklimaat voor het gebied Prinsenstraat, Slikveld, Suikerstraat, Bomkade, Korte Kalkhaven, Kalkstraat en Kleine Kalkstraat, Buiten Kalkhaven, Binnen kalkhaven en Keizershof.

Wat zijn de doelen voor de komende tijd?

  1. Het bevorderen dat de gemeente maatregelen neemt tegen zwaar verkeer dat schade toebrengt aan panden (bijvoorbeeld door invoering lengtebeperking vrachtverkeer)
  2. Het bevorderen dat de gemeente en de Milieudienst Zuid-Holland Zuid maatregelen nemen om geluidshinder en luchtverontreiniging door binnenvaartschepen in de Kalkhaven en aan de Bomkade en de omliggende scheepsreparatiebedrijven tegen te gaan (bijvoorbeeld verplicht gebruik te maken van walstroomvoorziening en aanscherping van de milieuvergunningen)
  3. Het bevorderen dat burgemeester, politie en justitie handhavend op treden met
    betrekking tot het hard rijdend verkeer door de straat en meer te doen aan parkeeroverlast in de omgeving
  4. Het vergroten van de samenhorigheid en veiligheid in de buurt (tenminste één feest en één vergadering per jaar)
  5. Openen van communicatiekanalen tussen de bewoners onderling en de
    Vereniging (website Prinsenpoort-Dordrecht.nl)

Wie kan er lid worden van de Prinsenpoort?

Voorlopig richten wij ons op de bewoners van het gebied:
Prinsenstraat, Slikveld, Suikerstraat, Bomkade, Korte Kalkhaven, Kalkstraat en Kleine Kalkstraat, Buiten Kalkhaven, Binnen kalkhaven en Keizershof.

Qua financiële ondersteuning staan we uiteraard ook open voor mensen en bedrijven die hier niet gevestigd zijn en de vereniging een warm hart toedragen.

Meer over lid worden >

 

STATUTEN BUURTVERENIGING

Zie voor meer informatie over de statuten van de vereniging >

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Zie voor meer informatie over het huishoudelijk reglement >

 

 


 
 
BUURTVERENIGING PRINSENPOORT   

WebdesignStudio MediaFusion