PRINSENPOORT-DORDRECHT main menu

Home About Services Testimonial Contact

Welkom bij buurtvereniging Prinsenspoort te Dordrecht

Wat wil de vereniging?

In de ruimste zin verbetering van het leefklimaat voor het gebied Prinsenstraat, Slikveld, Suikerstraat, Bomkade, Korte Kalkhaven, Kalkstraat en Kleine Kalkstraat, Buiten Kalkhaven, Binnen Kalkhaven en Keizershof. De vereniging telt op dit moment meer dan 50 leden.

Over ons

We willen de leefbaarheid in de mooie binnenstad van Dordrecht beschermen. Heb jij ideeen, suggesties, een vraag of iets gelezen/gefotografeerd? Laat het ons weten!

Jaarlijks is er de befaamde bijeenkomst van alle leden met een gezellig en smakelijk samenzijn van oude en nieuwe gezichten!

Contact?: mail ons! actie@prinsenpoort-dordrecht.nl

Het bestuur

Joost van Lee, voorzitter


Wij wonen met ons gezin sedert 1985 in de Prinsenstraat. Destijds bracht werk mij naar deze prachtige stad. Onze kinderen werden er geboren. Het werk is inmiddels weer van plek veranderd maar we zijn met onze wortels in deze veenbodem verankerd geraakt en hier blijven wonen. Hier in de Prinsenstraat waar het huis met ons meegegroeid is. Dordrecht is een stad naar ons hart.

Het is ook een kwetsbare stad die het moderne leven soms slecht verteert. Hiervoor voel ik me samen met anderen verantwoordelijk.

Contact: 078 639 07 62

Jacky Bos, penningmeester


Als geboren Dordtenaren zijn Piet en ik in 2007 weer in de binnenstad gaan wonen en wel op de Bomkade in de Korenbeurs. Sinds voorjaar 2016 ben ik penningmeester/ledenadministrateur van buurtvereniging Prinsenpoort.

Het is belangrijk om de onderlinge contacten in de buurt te activeren en te onderhouden, zodat je in geval van nood elkaar weet te vinden. De ontwikkeling van de waterstand in dit deels buitendijks gebied wordt scherp in de gaten gehouden.

Elkaar kennen en herkennen geeft zeker een veiliger gevoel aan de bewoners van onze buurt .

Mobiel: 06 51366101 | Email: info@dekorenbeursdordrecht.nl

Cristian Vorstius Kruijff, algemeen bestuurslid


Een voorspoedige ontwikkeling van de binnenstad als die van Dordrecht in zijn geheel kan uitsluitend tot stand komen indien bestuurders bereid zijn om écht durven te kiezen voor duurzame oplossingen.

Dus niet beslissen op basis van politieke haalbaarheid of winst op de korte termijn. Niet louter kiezen voor één bepaalde groep van belanghebbenden. Maar durf om de dialoog aan te gaan met alle belanghebbende groepen en partijen.

Wie kan er lid worden van de Prinsenpoort?

Voorlopig richten wij ons op de bewoners van het gebied: Prinsenstraat, Slikveld, Suikerstraat, Bomkade, Korte Kalkhaven, Kalstraat en Kleine Kalkstraat, Buiten Kalkhaven, Binnen kalkhaven en Keizershof. Qua financiële ondersteuning staan we uiteraard ook open voor mensen en bedrijven die hier niet gevestigd zijn en de vereniging een warm hart toedragen.

Wat kost het lidmaatschap van Prinsenpoort?

De inschrijfkosten bedragen per huishouden 10 euro en het jaarlijkse lidmaatschap is voorlopig bepaald op 15 euro. U kunt het bedrag van 25 euro overmaken op rekeningnummer 8251306 t.n.v Buurtvereniging de Prinsenpoort. Het lidmaatschap geldt in beginsel voor één huishouden, maar u kunt zich ook als persoonlijk lid opgeven.

Heeft u vragen over de betaling van het lidmaatschapsgeld, dan kunt u dit kenbaar maken aan de penningmeester via ons algemeen mailadres: actie@prinsenpoort-dordrecht.nl

Privacy

990 Digital Street, New Forest Area, San Francisco, CA 10660